کمترین: 
3244.5
بیشترین: 
3244.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3244.5
زمان: 
3/8 09:20
قیمت دلار کانادا امروز 8 خرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 8 خرداد 1397 , 3244.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 09:20","price":3244.5}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398