کمترین: 
3863
بیشترین: 
3863
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3863
زمان: 
3/8 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 8 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 8 خرداد 1397 , 3863 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 09:20","price":3863}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398