کمترین: 
919.6
بیشترین: 
919.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
919.6
زمان: 
3/8 09:20
قیمت لیر ترکیه امروز 8 خرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 8 خرداد 1397 , 919.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 09:20","price":919.6}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398