کمترین: 
5612.9
بیشترین: 
5612.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5612.9
زمان: 
3/8 09:20
قیمت پوند امروز 8 خرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 8 خرداد 1397 , 5612.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 09:20","price":5612.9}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398