کمترین: 
4900.3
بیشترین: 
4900.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4900.3
زمان: 
3/8 09:20
قیمت یورو امروز 8 خرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 8 خرداد 1397 , 4900.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 09:20","price":4900.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398