کمترین: 
4213.5
بیشترین: 
4213.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4213.5
زمان: 
3/8 09:20
قیمت دلار امروز 8 خرداد 1397
قیمت دلاردر تاریخ 8 خرداد 1397 , 4213.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 09:20","price":4213.5}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398