کمترین: 
517
بیشترین: 
574
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
558
زمان: 
3/8 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 8 خرداد 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 8 خرداد 1397 , 558 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 00:00","price":531.65},{"date":"1397/03/08 00:30","price":528},{"date":"1397/03/08 01:00","price":531.4},{"date":"1397/03/08 01:30","price":529},{"date":"1397/03/08 03:00","price":517},{"date":"1397/03/08 06:00","price":523.2},{"date":"1397/03/08 09:00","price":533},{"date":"1397/03/08 12:00","price":528.59},{"date":"1397/03/08 12:30","price":527},{"date":"1397/03/08 13:00","price":525.1},{"date":"1397/03/08 15:00","price":527.25},{"date":"1397/03/08 18:00","price":574},{"date":"1397/03/08 21:00","price":558}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398