کمترین: 
7095
بیشترین: 
7423.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7423.6
زمان: 
3/8 21:00
قیمت بیت کوین امروز 8 خرداد 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 8 خرداد 1397 , 7423.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 00:00","price":7225.6},{"date":"1397/03/08 00:30","price":7215.1},{"date":"1397/03/08 01:00","price":7227.2},{"date":"1397/03/08 01:30","price":7210.4},{"date":"1397/03/08 03:00","price":7144.4},{"date":"1397/03/08 06:00","price":7095},{"date":"1397/03/08 09:00","price":7115.5},{"date":"1397/03/08 09:30","price":7123},{"date":"1397/03/08 12:00","price":7153},{"date":"1397/03/08 12:30","price":7137.4},{"date":"1397/03/08 15:00","price":7123.9},{"date":"1397/03/08 18:00","price":7413.2},{"date":"1397/03/08 21:00","price":7423.6}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398