کمترین: 
74.87
بیشترین: 
74.87
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.87
زمان: 
3/7 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 7 خرداد 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 7 خرداد 1397 , 74.87 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 17:32","price":74.87}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398