کمترین: 
6185
بیشترین: 
6185
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6185
زمان: 
3/7 15:40
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 7 خرداد 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 7 خرداد 1397 , 6185 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 15:40","price":6185}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398