کمترین: 
1016000
بیشترین: 
1026000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1026000
زمان: 
3/7 16:36
قیمت نیم سکه امروز 7 خرداد 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 7 خرداد 1397 , 1026000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 12:00","price":1016000},{"date":"1397/03/07 14:42","price":1021000},{"date":"1397/03/07 16:36","price":1026000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398