کمترین: 
1975000
بیشترین: 
2020000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2020000
زمان: 
3/7 15:12
قیمت سکه بهار آزادی امروز 7 خرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 7 خرداد 1397 , 2020000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 12:00","price":1975000},{"date":"1397/03/07 13:00","price":1980000},{"date":"1397/03/07 13:18","price":1990000},{"date":"1397/03/07 15:12","price":2020000}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398