کمترین: 
95529.6
بیشترین: 
95635.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
95529.6
زمان: 
3/7 14:50
قیمت شاخص بورس امروز 7 خرداد 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 7 خرداد 1397 , 95529.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 11:50","price":95635.3},{"date":"1397/03/07 14:50","price":95529.6}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398