کمترین: 
100
بیشترین: 
103
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
101
زمان: 
3/7 19:20
قیمت روبل روسیه امروز 7 خرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 7 خرداد 1397 , 101 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 10:50","price":103},{"date":"1397/03/07 11:20","price":102},{"date":"1397/03/07 11:40","price":103},{"date":"1397/03/07 12:00","price":102},{"date":"1397/03/07 12:20","price":103},{"date":"1397/03/07 13:00","price":102},{"date":"1397/03/07 15:20","price":103},{"date":"1397/03/07 15:40","price":100},{"date":"1397/03/07 17:20","price":101},{"date":"1397/03/07 18:00","price":100},{"date":"1397/03/07 19:20","price":101}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398