کمترین: 
1578
بیشترین: 
1619
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1594
زمان: 
3/7 20:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 7 خرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 7 خرداد 1397 , 1594 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 10:30","price":1610},{"date":"1397/03/07 10:50","price":1612},{"date":"1397/03/07 11:20","price":1611},{"date":"1397/03/07 12:00","price":1609},{"date":"1397/03/07 12:20","price":1610},{"date":"1397/03/07 12:40","price":1613},{"date":"1397/03/07 13:00","price":1612},{"date":"1397/03/07 13:10","price":1611},{"date":"1397/03/07 13:30","price":1608},{"date":"1397/03/07 13:40","price":1610},{"date":"1397/03/07 14:00","price":1612},{"date":"1397/03/07 14:10","price":1611},{"date":"1397/03/07 14:30","price":1610},{"date":"1397/03/07 14:40","price":1611},{"date":"1397/03/07 15:00","price":1613},{"date":"1397/03/07 15:10","price":1611},{"date":"1397/03/07 15:20","price":1618},{"date":"1397/03/07 15:30","price":1619},{"date":"1397/03/07 15:40","price":1580},{"date":"1397/03/07 16:10","price":1579},{"date":"1397/03/07 16:50","price":1578},{"date":"1397/03/07 17:00","price":1579},{"date":"1397/03/07 17:10","price":1580},{"date":"1397/03/07 17:20","price":1585},{"date":"1397/03/07 17:30","price":1586},{"date":"1397/03/07 17:40","price":1590},{"date":"1397/03/07 17:50","price":1589},{"date":"1397/03/07 18:00","price":1582},{"date":"1397/03/07 18:20","price":1583},{"date":"1397/03/07 18:50","price":1582},{"date":"1397/03/07 19:10","price":1583},{"date":"1397/03/07 19:20","price":1590},{"date":"1397/03/07 19:30","price":1591},{"date":"1397/03/07 20:00","price":1593},{"date":"1397/03/07 20:10","price":1594}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398