کمترین: 
800
بیشترین: 
821
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
808
زمان: 
3/7 20:00
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 7 خرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 7 خرداد 1397 , 808 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 10:30","price":816},{"date":"1397/03/07 10:40","price":817},{"date":"1397/03/07 10:50","price":818},{"date":"1397/03/07 11:20","price":817},{"date":"1397/03/07 12:00","price":816},{"date":"1397/03/07 12:20","price":817},{"date":"1397/03/07 12:40","price":818},{"date":"1397/03/07 13:00","price":817},{"date":"1397/03/07 13:30","price":816},{"date":"1397/03/07 13:40","price":817},{"date":"1397/03/07 14:00","price":818},{"date":"1397/03/07 14:10","price":817},{"date":"1397/03/07 15:00","price":818},{"date":"1397/03/07 15:10","price":817},{"date":"1397/03/07 15:20","price":821},{"date":"1397/03/07 15:40","price":801},{"date":"1397/03/07 16:20","price":800},{"date":"1397/03/07 17:10","price":801},{"date":"1397/03/07 17:20","price":803},{"date":"1397/03/07 17:30","price":804},{"date":"1397/03/07 17:40","price":806},{"date":"1397/03/07 18:00","price":802},{"date":"1397/03/07 18:20","price":803},{"date":"1397/03/07 18:50","price":802},{"date":"1397/03/07 19:10","price":803},{"date":"1397/03/07 19:20","price":806},{"date":"1397/03/07 19:30","price":807},{"date":"1397/03/07 20:00","price":808}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398