کمترین: 
767
بیشترین: 
788
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
774
زمان: 
3/7 20:00
قیمت کرون نروژ امروز 7 خرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 7 خرداد 1397 , 774 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 10:30","price":788},{"date":"1397/03/07 12:00","price":785},{"date":"1397/03/07 12:20","price":786},{"date":"1397/03/07 12:40","price":787},{"date":"1397/03/07 13:00","price":786},{"date":"1397/03/07 13:10","price":785},{"date":"1397/03/07 13:30","price":784},{"date":"1397/03/07 13:40","price":785},{"date":"1397/03/07 14:50","price":784},{"date":"1397/03/07 15:00","price":786},{"date":"1397/03/07 15:10","price":783},{"date":"1397/03/07 15:20","price":787},{"date":"1397/03/07 15:30","price":788},{"date":"1397/03/07 15:40","price":769},{"date":"1397/03/07 16:20","price":767},{"date":"1397/03/07 16:50","price":768},{"date":"1397/03/07 17:00","price":769},{"date":"1397/03/07 17:20","price":771},{"date":"1397/03/07 17:30","price":772},{"date":"1397/03/07 18:00","price":768},{"date":"1397/03/07 18:20","price":770},{"date":"1397/03/07 18:30","price":769},{"date":"1397/03/07 19:00","price":770},{"date":"1397/03/07 19:10","price":769},{"date":"1397/03/07 19:20","price":773},{"date":"1397/03/07 19:30","price":774},{"date":"1397/03/07 19:50","price":773},{"date":"1397/03/07 20:00","price":774}
بروزرسانی در تاریخ 23 تیر 1399