کمترین: 
5.1
بیشترین: 
5.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5.2
زمان: 
3/7 17:10
قیمت دینار عراق امروز 7 خرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 7 خرداد 1397 , 5.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 10:30","price":5.3},{"date":"1397/03/07 13:30","price":5.2},{"date":"1397/03/07 13:40","price":5.3},{"date":"1397/03/07 15:40","price":5.2},{"date":"1397/03/07 16:50","price":5.1},{"date":"1397/03/07 17:10","price":5.2}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398