کمترین: 
1723
بیشترین: 
1769
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1741
زمان: 
3/7 20:10
قیمت ریال قطر امروز 7 خرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 7 خرداد 1397 , 1741 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 10:30","price":1758},{"date":"1397/03/07 10:50","price":1761},{"date":"1397/03/07 11:10","price":1762},{"date":"1397/03/07 11:20","price":1760},{"date":"1397/03/07 12:00","price":1758},{"date":"1397/03/07 12:40","price":1762},{"date":"1397/03/07 12:50","price":1761},{"date":"1397/03/07 13:00","price":1760},{"date":"1397/03/07 13:20","price":1758},{"date":"1397/03/07 13:30","price":1757},{"date":"1397/03/07 13:40","price":1760},{"date":"1397/03/07 13:50","price":1759},{"date":"1397/03/07 14:00","price":1762},{"date":"1397/03/07 14:10","price":1761},{"date":"1397/03/07 14:40","price":1759},{"date":"1397/03/07 15:00","price":1762},{"date":"1397/03/07 15:10","price":1760},{"date":"1397/03/07 15:20","price":1768},{"date":"1397/03/07 15:30","price":1769},{"date":"1397/03/07 15:40","price":1725},{"date":"1397/03/07 16:20","price":1724},{"date":"1397/03/07 16:50","price":1723},{"date":"1397/03/07 17:10","price":1726},{"date":"1397/03/07 17:20","price":1730},{"date":"1397/03/07 17:30","price":1732},{"date":"1397/03/07 17:40","price":1737},{"date":"1397/03/07 17:50","price":1736},{"date":"1397/03/07 18:00","price":1728},{"date":"1397/03/07 18:20","price":1730},{"date":"1397/03/07 18:30","price":1729},{"date":"1397/03/07 19:00","price":1728},{"date":"1397/03/07 19:10","price":1729},{"date":"1397/03/07 19:20","price":1737},{"date":"1397/03/07 19:30","price":1738},{"date":"1397/03/07 20:00","price":1740},{"date":"1397/03/07 20:10","price":1741}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398