کمترین: 
4364
بیشترین: 
4483
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4404
زمان: 
3/7 20:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 7 خرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 7 خرداد 1397 , 4404 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 10:30","price":4456},{"date":"1397/03/07 10:40","price":4459},{"date":"1397/03/07 10:50","price":4463},{"date":"1397/03/07 11:10","price":4460},{"date":"1397/03/07 11:20","price":4459},{"date":"1397/03/07 11:40","price":4460},{"date":"1397/03/07 12:00","price":4452},{"date":"1397/03/07 12:20","price":4454},{"date":"1397/03/07 12:40","price":4459},{"date":"1397/03/07 12:50","price":4457},{"date":"1397/03/07 13:00","price":4455},{"date":"1397/03/07 13:30","price":4446},{"date":"1397/03/07 13:40","price":4454},{"date":"1397/03/07 13:50","price":4453},{"date":"1397/03/07 14:00","price":4459},{"date":"1397/03/07 14:10","price":4455},{"date":"1397/03/07 14:30","price":4453},{"date":"1397/03/07 14:40","price":4457},{"date":"1397/03/07 14:50","price":4455},{"date":"1397/03/07 15:00","price":4460},{"date":"1397/03/07 15:10","price":4455},{"date":"1397/03/07 15:20","price":4476},{"date":"1397/03/07 15:30","price":4483},{"date":"1397/03/07 15:40","price":4369},{"date":"1397/03/07 16:00","price":4371},{"date":"1397/03/07 16:10","price":4369},{"date":"1397/03/07 16:20","price":4366},{"date":"1397/03/07 16:40","price":4365},{"date":"1397/03/07 16:50","price":4364},{"date":"1397/03/07 17:10","price":4368},{"date":"1397/03/07 17:20","price":4380},{"date":"1397/03/07 17:30","price":4384},{"date":"1397/03/07 17:40","price":4393},{"date":"1397/03/07 17:50","price":4394},{"date":"1397/03/07 18:00","price":4377},{"date":"1397/03/07 18:10","price":4374},{"date":"1397/03/07 18:20","price":4379},{"date":"1397/03/07 18:30","price":4377},{"date":"1397/03/07 18:50","price":4373},{"date":"1397/03/07 19:00","price":4376},{"date":"1397/03/07 19:10","price":4377},{"date":"1397/03/07 19:20","price":4395},{"date":"1397/03/07 19:30","price":4397},{"date":"1397/03/07 20:00","price":4403},{"date":"1397/03/07 20:10","price":4405},{"date":"1397/03/07 20:20","price":4404}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398