کمترین: 
4747
بیشترین: 
4876
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4788
زمان: 
3/7 20:20
قیمت دلار استرالیا امروز 7 خرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 7 خرداد 1397 , 4788 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 10:30","price":4855},{"date":"1397/03/07 10:50","price":4860},{"date":"1397/03/07 11:10","price":4857},{"date":"1397/03/07 12:00","price":4847},{"date":"1397/03/07 12:40","price":4855},{"date":"1397/03/07 13:00","price":4849},{"date":"1397/03/07 13:10","price":4851},{"date":"1397/03/07 13:20","price":4847},{"date":"1397/03/07 13:30","price":4843},{"date":"1397/03/07 13:40","price":4850},{"date":"1397/03/07 13:50","price":4852},{"date":"1397/03/07 14:00","price":4855},{"date":"1397/03/07 14:10","price":4854},{"date":"1397/03/07 14:30","price":4851},{"date":"1397/03/07 14:40","price":4854},{"date":"1397/03/07 14:50","price":4853},{"date":"1397/03/07 15:00","price":4857},{"date":"1397/03/07 15:10","price":4850},{"date":"1397/03/07 15:20","price":4871},{"date":"1397/03/07 15:30","price":4876},{"date":"1397/03/07 15:40","price":4754},{"date":"1397/03/07 16:00","price":4752},{"date":"1397/03/07 16:10","price":4753},{"date":"1397/03/07 16:20","price":4747},{"date":"1397/03/07 17:10","price":4752},{"date":"1397/03/07 17:20","price":4761},{"date":"1397/03/07 17:30","price":4766},{"date":"1397/03/07 17:40","price":4775},{"date":"1397/03/07 18:00","price":4756},{"date":"1397/03/07 18:10","price":4754},{"date":"1397/03/07 18:20","price":4759},{"date":"1397/03/07 18:30","price":4760},{"date":"1397/03/07 18:40","price":4757},{"date":"1397/03/07 18:50","price":4755},{"date":"1397/03/07 19:00","price":4757},{"date":"1397/03/07 19:20","price":4779},{"date":"1397/03/07 19:30","price":4782},{"date":"1397/03/07 19:40","price":4781},{"date":"1397/03/07 19:50","price":4780},{"date":"1397/03/07 20:00","price":4788},{"date":"1397/03/07 20:10","price":4789},{"date":"1397/03/07 20:20","price":4788}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398