کمترین: 
574
بیشترین: 
589
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
580
زمان: 
3/7 20:10
قیمت ین ژاپن امروز 7 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 7 خرداد 1397 , 580 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 10:30","price":585},{"date":"1397/03/07 11:40","price":586},{"date":"1397/03/07 12:00","price":585},{"date":"1397/03/07 12:40","price":586},{"date":"1397/03/07 13:30","price":585},{"date":"1397/03/07 13:40","price":586},{"date":"1397/03/07 13:50","price":585},{"date":"1397/03/07 14:00","price":586},{"date":"1397/03/07 14:30","price":585},{"date":"1397/03/07 14:40","price":586},{"date":"1397/03/07 14:50","price":585},{"date":"1397/03/07 15:00","price":587},{"date":"1397/03/07 15:10","price":586},{"date":"1397/03/07 15:20","price":589},{"date":"1397/03/07 15:40","price":575},{"date":"1397/03/07 16:20","price":574},{"date":"1397/03/07 17:10","price":575},{"date":"1397/03/07 17:20","price":576},{"date":"1397/03/07 17:30","price":577},{"date":"1397/03/07 17:40","price":579},{"date":"1397/03/07 17:50","price":578},{"date":"1397/03/07 18:00","price":576},{"date":"1397/03/07 19:20","price":579},{"date":"1397/03/07 20:10","price":580}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398