کمترین: 
981
بیشترین: 
1008
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
992
زمان: 
3/7 20:10
قیمت یوان چین امروز 7 خرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 7 خرداد 1397 , 992 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 10:30","price":1002},{"date":"1397/03/07 10:50","price":1004},{"date":"1397/03/07 11:20","price":1003},{"date":"1397/03/07 12:00","price":1002},{"date":"1397/03/07 12:20","price":1003},{"date":"1397/03/07 12:50","price":1005},{"date":"1397/03/07 13:00","price":1003},{"date":"1397/03/07 13:20","price":1002},{"date":"1397/03/07 13:30","price":1001},{"date":"1397/03/07 13:40","price":1002},{"date":"1397/03/07 14:00","price":1004},{"date":"1397/03/07 14:10","price":1003},{"date":"1397/03/07 14:30","price":1002},{"date":"1397/03/07 14:50","price":1003},{"date":"1397/03/07 15:20","price":1007},{"date":"1397/03/07 15:30","price":1008},{"date":"1397/03/07 15:40","price":982},{"date":"1397/03/07 16:00","price":983},{"date":"1397/03/07 16:10","price":982},{"date":"1397/03/07 16:40","price":983},{"date":"1397/03/07 16:50","price":981},{"date":"1397/03/07 17:10","price":982},{"date":"1397/03/07 17:20","price":985},{"date":"1397/03/07 17:30","price":987},{"date":"1397/03/07 17:40","price":989},{"date":"1397/03/07 18:00","price":985},{"date":"1397/03/07 18:10","price":984},{"date":"1397/03/07 18:20","price":985},{"date":"1397/03/07 19:00","price":984},{"date":"1397/03/07 19:10","price":985},{"date":"1397/03/07 19:20","price":989},{"date":"1397/03/07 19:40","price":990},{"date":"1397/03/07 20:00","price":991},{"date":"1397/03/07 20:10","price":992}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399