کمترین: 
2050000
بیشترین: 
2081000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2077500
زمان: 
3/7 22:48
قیمت سکه امامی امروز 7 خرداد 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 7 خرداد 1397 , 2077500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 10:30","price":2054000},{"date":"1397/03/07 11:42","price":2050000},{"date":"1397/03/07 12:00","price":2051000},{"date":"1397/03/07 12:24","price":2054000},{"date":"1397/03/07 12:36","price":2056000},{"date":"1397/03/07 12:48","price":2058500},{"date":"1397/03/07 13:00","price":2054000},{"date":"1397/03/07 13:24","price":2051000},{"date":"1397/03/07 13:36","price":2054000},{"date":"1397/03/07 14:00","price":2056000},{"date":"1397/03/07 14:42","price":2057000},{"date":"1397/03/07 15:00","price":2056000},{"date":"1397/03/07 15:12","price":2066000},{"date":"1397/03/07 17:00","price":2064000},{"date":"1397/03/07 17:06","price":2069000},{"date":"1397/03/07 17:12","price":2073500},{"date":"1397/03/07 17:30","price":2078500},{"date":"1397/03/07 17:36","price":2081000},{"date":"1397/03/07 17:48","price":2078500},{"date":"1397/03/07 18:00","price":2069000},{"date":"1397/03/07 18:06","price":2070000},{"date":"1397/03/07 18:18","price":2071000},{"date":"1397/03/07 19:30","price":2072500},{"date":"1397/03/07 20:00","price":2075000},{"date":"1397/03/07 20:06","price":2076000},{"date":"1397/03/07 22:48","price":2077500}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398