کمترین: 
2476.3
بیشترین: 
2476.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2476.3
زمان: 
3/7 09:20
قیمت منات آذربایجان امروز 7 خرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 7 خرداد 1397 , 2476.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 09:20","price":2476.3}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398