کمترین: 
13205.6
بیشترین: 
13205.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13205.6
زمان: 
3/7 09:20
قیمت بات تایلند امروز 7 خرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 7 خرداد 1397 , 13205.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 09:20","price":13205.6}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398