کمترین: 
3145.6
بیشترین: 
3145.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3145.6
زمان: 
3/7 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 7 خرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 7 خرداد 1397 , 3145.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 09:20","price":3145.6}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398