کمترین: 
11203.5
بیشترین: 
11203.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11203.5
زمان: 
3/7 09:20
قیمت دینار بحرین امروز 7 خرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 7 خرداد 1397 , 11203.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 09:20","price":11203.5}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398