کمترین: 
10956
بیشترین: 
10956
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10956
زمان: 
3/7 09:20
قیمت ریال عمان امروز 7 خرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 7 خرداد 1397 , 10956 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 09:20","price":10956}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398