کمترین: 
1157.3
بیشترین: 
1157.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1157.3
زمان: 
3/7 09:20
قیمت ریال قطر امروز 7 خرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 7 خرداد 1397 , 1157.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 09:20","price":1157.3}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398