کمترین: 
1123.4
بیشترین: 
1123.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1123.4
زمان: 
3/7 09:20
قیمت ریال عربستان امروز 7 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 7 خرداد 1397 , 1123.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 09:20","price":1123.4}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398