کمترین: 
13918.7
بیشترین: 
13918.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13918.7
زمان: 
3/7 09:20
قیمت دینار کویت امروز 7 خرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 7 خرداد 1397 , 13918.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 09:20","price":13918.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398