کمترین: 
517.5
بیشترین: 
517.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
517.5
زمان: 
3/7 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 7 خرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 7 خرداد 1397 , 517.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 09:20","price":517.5}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398