کمترین: 
4247.4
بیشترین: 
4247.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4247.4
زمان: 
3/7 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 7 خرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 7 خرداد 1397 , 4247.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 09:20","price":4247.4}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398