کمترین: 
3849.5
بیشترین: 
3849.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3849.5
زمان: 
3/7 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 7 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 7 خرداد 1397 , 3849.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 09:20","price":3849.5}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398