کمترین: 
896.7
بیشترین: 
896.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
896.7
زمان: 
3/7 09:20
قیمت لیر ترکیه امروز 7 خرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 7 خرداد 1397 , 896.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 09:20","price":896.7}
بروزرسانی در تاریخ 23 تیر 1399