کمترین: 
5611.4
بیشترین: 
5611.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5611.4
زمان: 
3/7 09:20
قیمت پوند امروز 7 خرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 7 خرداد 1397 , 5611.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 09:20","price":5611.4}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398