کمترین: 
4932.9
بیشترین: 
4932.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4932.9
زمان: 
3/7 09:20
قیمت یورو امروز 7 خرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 7 خرداد 1397 , 4932.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 09:20","price":4932.9}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398