کمترین: 
4212.5
بیشترین: 
4212.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4212.5
زمان: 
3/7 09:20
قیمت دلار امروز 7 خرداد 1397
قیمت دلاردر تاریخ 7 خرداد 1397 , 4212.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 09:20","price":4212.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398