کمترین: 
866000
بیشترین: 
880700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
877500
زمان: 
3/7 21:35
قیمت طلای متفرقه امروز 7 خرداد 1397
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 7 خرداد 1397 , 877500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 00:25","price":866000},{"date":"1397/03/07 12:05","price":866500},{"date":"1397/03/07 12:15","price":866000},{"date":"1397/03/07 12:20","price":867000},{"date":"1397/03/07 12:55","price":868600},{"date":"1397/03/07 13:05","price":870700},{"date":"1397/03/07 13:15","price":872300},{"date":"1397/03/07 13:25","price":871700},{"date":"1397/03/07 13:35","price":870200},{"date":"1397/03/07 14:00","price":870700},{"date":"1397/03/07 14:25","price":871700},{"date":"1397/03/07 14:35","price":872300},{"date":"1397/03/07 14:45","price":874400},{"date":"1397/03/07 14:55","price":875900},{"date":"1397/03/07 15:05","price":876500},{"date":"1397/03/07 15:30","price":875900},{"date":"1397/03/07 16:05","price":876500},{"date":"1397/03/07 16:20","price":879100},{"date":"1397/03/07 16:35","price":880100},{"date":"1397/03/07 16:45","price":879100},{"date":"1397/03/07 16:55","price":879600},{"date":"1397/03/07 17:05","price":880700},{"date":"1397/03/07 17:35","price":878000},{"date":"1397/03/07 17:45","price":876500},{"date":"1397/03/07 18:05","price":875400},{"date":"1397/03/07 18:15","price":875900},{"date":"1397/03/07 18:25","price":876500},{"date":"1397/03/07 18:35","price":877000},{"date":"1397/03/07 18:40","price":877500},{"date":"1397/03/07 18:55","price":877000},{"date":"1397/03/07 19:35","price":877500},{"date":"1397/03/07 20:35","price":878000},{"date":"1397/03/07 21:35","price":877500}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398