کمترین: 
537
بیشترین: 
575.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
537
زمان: 
3/7 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 7 خرداد 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 7 خرداد 1397 , 537 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 00:00","price":563.79},{"date":"1397/03/07 03:00","price":567.75},{"date":"1397/03/07 03:30","price":574.21},{"date":"1397/03/07 06:00","price":575.7},{"date":"1397/03/07 09:00","price":573.19},{"date":"1397/03/07 12:00","price":544.23},{"date":"1397/03/07 15:00","price":543.5},{"date":"1397/03/07 18:00","price":542.28},{"date":"1397/03/07 21:00","price":537}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398