کمترین: 
7210.3
بیشترین: 
7373.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7220.8
زمان: 
3/7 21:00
قیمت بیت کوین امروز 7 خرداد 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 7 خرداد 1397 , 7220.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/07 00:00","price":7304},{"date":"1397/03/07 00:30","price":7292.2},{"date":"1397/03/07 03:00","price":7320.3},{"date":"1397/03/07 06:00","price":7330.2},{"date":"1397/03/07 09:00","price":7373.2},{"date":"1397/03/07 12:00","price":7210.3},{"date":"1397/03/07 15:00","price":7212.9},{"date":"1397/03/07 18:00","price":7258.1},{"date":"1397/03/07 21:00","price":7220.8}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398