کمترین: 
6180
بیشترین: 
6180
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6180
زمان: 
3/6 15:30
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 6 خرداد 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 6 خرداد 1397 , 6180 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/06 15:30","price":6180}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398