کمترین: 
198
بیشترین: 
201
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
199
زمان: 
3/6 18:30
قیمت بات تایلند امروز 6 خرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 6 خرداد 1397 , 199 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/06 13:40","price":201},{"date":"1397/03/06 15:20","price":198},{"date":"1397/03/06 15:40","price":199},{"date":"1397/03/06 15:50","price":198},{"date":"1397/03/06 16:10","price":199},{"date":"1397/03/06 16:50","price":198},{"date":"1397/03/06 18:30","price":199}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398