کمترین: 
101
بیشترین: 
103
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
102
زمان: 
3/6 18:00
قیمت روبل روسیه امروز 6 خرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 6 خرداد 1397 , 102 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/06 13:20","price":103},{"date":"1397/03/06 15:20","price":102},{"date":"1397/03/06 15:30","price":101},{"date":"1397/03/06 15:40","price":102},{"date":"1397/03/06 16:50","price":101},{"date":"1397/03/06 17:30","price":102},{"date":"1397/03/06 17:50","price":101},{"date":"1397/03/06 18:00","price":102}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398