کمترین: 
1594
بیشترین: 
1619
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1595
زمان: 
3/6 20:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 6 خرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 6 خرداد 1397 , 1595 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/06 12:10","price":1611},{"date":"1397/03/06 13:10","price":1610},{"date":"1397/03/06 13:40","price":1615},{"date":"1397/03/06 13:50","price":1619},{"date":"1397/03/06 14:00","price":1617},{"date":"1397/03/06 14:10","price":1615},{"date":"1397/03/06 14:40","price":1614},{"date":"1397/03/06 14:50","price":1615},{"date":"1397/03/06 15:00","price":1616},{"date":"1397/03/06 15:20","price":1596},{"date":"1397/03/06 15:30","price":1595},{"date":"1397/03/06 15:40","price":1598},{"date":"1397/03/06 15:50","price":1597},{"date":"1397/03/06 16:10","price":1601},{"date":"1397/03/06 16:40","price":1598},{"date":"1397/03/06 16:50","price":1594},{"date":"1397/03/06 17:00","price":1595},{"date":"1397/03/06 17:10","price":1594},{"date":"1397/03/06 17:20","price":1595},{"date":"1397/03/06 17:30","price":1596},{"date":"1397/03/06 17:50","price":1595},{"date":"1397/03/06 18:00","price":1596},{"date":"1397/03/06 18:10","price":1597},{"date":"1397/03/06 18:30","price":1599},{"date":"1397/03/06 19:10","price":1598},{"date":"1397/03/06 20:00","price":1595}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398