کمترین: 
808
بیشترین: 
821
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
810
زمان: 
3/6 20:00
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 6 خرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 6 خرداد 1397 , 810 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/06 12:10","price":817},{"date":"1397/03/06 13:00","price":818},{"date":"1397/03/06 13:10","price":816},{"date":"1397/03/06 13:40","price":819},{"date":"1397/03/06 13:50","price":821},{"date":"1397/03/06 14:00","price":820},{"date":"1397/03/06 14:10","price":819},{"date":"1397/03/06 15:00","price":820},{"date":"1397/03/06 15:20","price":810},{"date":"1397/03/06 15:30","price":809},{"date":"1397/03/06 15:40","price":810},{"date":"1397/03/06 16:10","price":812},{"date":"1397/03/06 16:40","price":811},{"date":"1397/03/06 16:50","price":808},{"date":"1397/03/06 17:00","price":809},{"date":"1397/03/06 17:10","price":808},{"date":"1397/03/06 17:20","price":809},{"date":"1397/03/06 18:00","price":810},{"date":"1397/03/06 18:30","price":811},{"date":"1397/03/06 20:00","price":810}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398