کمترین: 
4728
بیشترین: 
4803
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4739
زمان: 
3/6 20:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 6 خرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 6 خرداد 1397 , 4739 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/06 12:10","price":4780},{"date":"1397/03/06 13:10","price":4775},{"date":"1397/03/06 13:20","price":4783},{"date":"1397/03/06 13:40","price":4792},{"date":"1397/03/06 13:50","price":4803},{"date":"1397/03/06 14:00","price":4797},{"date":"1397/03/06 14:10","price":4792},{"date":"1397/03/06 14:40","price":4789},{"date":"1397/03/06 14:50","price":4792},{"date":"1397/03/06 15:00","price":4794},{"date":"1397/03/06 15:20","price":4735},{"date":"1397/03/06 15:30","price":4732},{"date":"1397/03/06 15:40","price":4740},{"date":"1397/03/06 15:50","price":4737},{"date":"1397/03/06 16:10","price":4751},{"date":"1397/03/06 16:40","price":4741},{"date":"1397/03/06 16:50","price":4729},{"date":"1397/03/06 17:00","price":4731},{"date":"1397/03/06 17:10","price":4728},{"date":"1397/03/06 17:20","price":4733},{"date":"1397/03/06 17:30","price":4734},{"date":"1397/03/06 17:50","price":4731},{"date":"1397/03/06 18:00","price":4735},{"date":"1397/03/06 18:10","price":4737},{"date":"1397/03/06 18:30","price":4742},{"date":"1397/03/06 18:40","price":4743},{"date":"1397/03/06 19:10","price":4741},{"date":"1397/03/06 20:00","price":4739}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398