کمترین: 
776
بیشترین: 
788
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
777
زمان: 
3/6 20:00
قیمت کرون نروژ امروز 6 خرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 6 خرداد 1397 , 777 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/06 12:10","price":784},{"date":"1397/03/06 13:20","price":785},{"date":"1397/03/06 13:40","price":786},{"date":"1397/03/06 13:50","price":788},{"date":"1397/03/06 14:00","price":787},{"date":"1397/03/06 14:10","price":786},{"date":"1397/03/06 15:00","price":787},{"date":"1397/03/06 15:20","price":777},{"date":"1397/03/06 15:40","price":778},{"date":"1397/03/06 15:50","price":777},{"date":"1397/03/06 16:10","price":780},{"date":"1397/03/06 16:40","price":778},{"date":"1397/03/06 16:50","price":776},{"date":"1397/03/06 17:20","price":777},{"date":"1397/03/06 17:50","price":776},{"date":"1397/03/06 18:00","price":777},{"date":"1397/03/06 18:30","price":778},{"date":"1397/03/06 20:00","price":777}
بروزرسانی در تاریخ 23 تیر 1399