کمترین: 
5.2
بیشترین: 
5.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5.2
زمان: 
3/6 15:20
قیمت دینار عراق امروز 6 خرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 6 خرداد 1397 , 5.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/06 12:10","price":5.3},{"date":"1397/03/06 15:20","price":5.2}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398